Obchodní právo

Ochraňte své podnikání.

 

Občanské právo

Znejte svá práva.

Rodinné právo

Vztahy mezi rodinnými příslušníky.

 

Trestní právo

Ochrana veřejnosti před násilím zastupování v trestních řízeních a v                                     řízeních o přestupcích.