MEDIACE

Určitě se u každého z nás v životě najde situace, kdy se s druhou stranou nedokážeme dohodnout a nechceme věc řešit soudní cestou nebo pokud již v soudním sporu jsme, tak se chceme pokusit dohodnout se mimosoudně. V tu chvíli, pokud věříte, že by mohlo existovat:

  • smysluplné rozumné řešení vaší situace
  • chcete se vyhnout soudnímu sporu či se pokusit jej zastavit dohodou
  • budete potřebovat do budoucna dále mezi sebou fungovat a spolupracovat
  • potřebujete řešit rodinný, manželský spor, rozvod, spor o děti , o majetek apod.

a to je právě prostor k tomu obrátit se na mediátora - tedy pokusit se vyřešit spor prostřednictvím třetí nezávislé osoby. Provádím mediaci rodinnou, v občanských sporech - sousedskou, spotřebitelskou, obchodní a pracovní.

Zásady mediačního řízení jsou dobrovolnost a mlčenlivost.