Právní služby

VÁŠ ÚSPĚCH JE PRO NÁS MOTIVACÍ

Poskytujeme profesionální služby advokáta, kdy naší snahou je spokojenost klienta, profesionalita, osobní přístup, časová flexibilita.


Občanské právo

veškeré převody nemovitostí a spoluvlastnických podílů - rezervační smlouvy, kupní, darovací, směnné smlouvy, úschovy finančních prostředků na základě smluv o převodu majetku, zástavní práva, věcná břemena, nájemní smlouvy, dědické řízení, vymáhání pohledávek, exekuční řízení, sepisy i revize smluv, zakládání spolků, SVJ, družstva.

Trestní právo

zastupování v trestních řízeních a v řízeních o přestupcích.

Rodinné právo

řešení veškerých rodinných sporů, svěření nezletilých do péče, úpravy styku s nezletilými, rozvody, výživné na nezletilé i zletilé potomky, nároky neprovdaných matek, výživné nerozvedené manželky apod., vypořádání SJM

Obchodní právo a právo obchodních společností

zakládání společností, převody společností a obchodních podílů v nich, fůze.